تبلیغات
نوشته های دختری که همه فکر میکنن بزرگ شده اما ..... - تکلیف
اینجا،گاهی پاسخی برای لطف شما نیست.به بزرگواری خود ببخشید که کولی وار در این حوالی پرسه می زنم و آداب دنیای مجازی نمیدانم.

تکلیف

دوشنبه 29 شهریور 1389 10:50 ب.ظ

نگارنده : آدن
میگه: مکلف نیستی که همیشه ناراحت باشی
تو با کوچکترین مشکلی از اساس به هم میریزی!
فکر نمیکنی مشکلاتت در برابر جنبه های مثبت زندگیت ناچیزن؟؟
دایم داری کلنجار میری!!

هیچی جواب نمیدم. سکوت میکنم. بگذار فکر کنه که من ناشکرم، کوته بینم،افسرده ام... . بگذار هرطور دوست داره راجع به من قضاوت کنه. حوصله ندارم خودمو تشریح!! کنم.
راحت باش هر جور دوست داری قضاوت کن.
آدن همینه. حوصله تغییر هم نداره.
دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: - -