تبلیغات
نوشته های دختری که همه فکر میکنن بزرگ شده اما ..... - .
اینجا،گاهی پاسخی برای لطف شما نیست.به بزرگواری خود ببخشید که کولی وار در این حوالی پرسه می زنم و آداب دنیای مجازی نمیدانم.

.

شنبه 10 مهر 1389 01:15 ب.ظ

نگارنده : آدن
میگه حالش خوبه!
میگه خوشحالم
اما
دلتنگه
میدونم
میفهمم
 و
فکر میکنم مسئول همه دلتنگیهاش منم!
 دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 10 مهر 1389 05:18 ب.ظ