تبلیغات
نوشته های دختری که همه فکر میکنن بزرگ شده اما ..... - Tonight
اینجا،گاهی پاسخی برای لطف شما نیست.به بزرگواری خود ببخشید که کولی وار در این حوالی پرسه می زنم و آداب دنیای مجازی نمیدانم.

Tonight

شنبه 17 مهر 1389 10:50 ب.ظ

نگارنده : آدن
I'm waiting. Just waiting.
I hate waiting!
Who Cares! I'm just waiting!!
دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: - -