تبلیغات
نوشته های دختری که همه فکر میکنن بزرگ شده اما ..... - .
اینجا،گاهی پاسخی برای لطف شما نیست.به بزرگواری خود ببخشید که کولی وار در این حوالی پرسه می زنم و آداب دنیای مجازی نمیدانم.

.

یکشنبه 23 آبان 1389 08:12 ب.ظ

نگارنده : آدن


چه رنجی میکشد آن کس که انسان است و از احساس سرشار است....دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: - -