تبلیغات
نوشته های دختری که همه فکر میکنن بزرگ شده اما ..... - .
اینجا،گاهی پاسخی برای لطف شما نیست.به بزرگواری خود ببخشید که کولی وار در این حوالی پرسه می زنم و آداب دنیای مجازی نمیدانم.

.

پنجشنبه 18 آذر 1389 04:22 ب.ظ

نگارنده : آدن
بیشتر آدمها به دنبال این هستند که کسی دوستشان داشته باشد، کمتر کسی هست که به دنبال کسی بگردد که فقط دوستش داشته باشد. من همانی هستم که دوست داشتن را بیشتر از دوست داشته شدن! میخواهم.

سخت است پیدا کردن کسی که ظرفیت کافی داشته باشد برای همه عشقی که نثارش میکنی.

امان ازین خودخواهی که میخواهی بخواهی نه که بخواهد!دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: - -