تبلیغات
نوشته های دختری که همه فکر میکنن بزرگ شده اما ..... - آدن امروز را دوست دارد. فردا را شاید نه!
اینجا،گاهی پاسخی برای لطف شما نیست.به بزرگواری خود ببخشید که کولی وار در این حوالی پرسه می زنم و آداب دنیای مجازی نمیدانم.

آدن امروز را دوست دارد. فردا را شاید نه!

یکشنبه 28 آذر 1389 12:43 ق.ظ

نگارنده : آدن


این روزها که از امروز شروع شده محصور شدم و خواهم شد با انسانهایی از گذشته. کسانی که دوستم دارند و دوستشان دارم. از 78 تا 87. همه کسانی که آدن را مثل خودش میشناسند و لازم نیست که چیزی را برای کسی "ثابت" کنم. این روزها که از امروز شروع شده است را دوست دارم. خوشحال و سبک

پ.ن: این احوال شخصیه منه، اما دلیل نمیشه که بیخبر بمونم از اوضاع و نگران مردمم نباشم. دعا کنیم برای آغاز و عاقبت به خیری تصمیمهایی که برامون میگیرند!
دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: - -