تبلیغات
نوشته های دختری که همه فکر میکنن بزرگ شده اما ..... - وسواس خودتی!! من بهداشتی‌ام!
اینجا،گاهی پاسخی برای لطف شما نیست.به بزرگواری خود ببخشید که کولی وار در این حوالی پرسه می زنم و آداب دنیای مجازی نمیدانم.

وسواس خودتی!! من بهداشتی‌ام!

شنبه 7 اسفند 1389 08:14 ب.ظ

نگارنده : آدن
امروز  ریکس کردم (سلام سن پطرزبورگ! ).
یه ریسک بزرگ
دم دانشگاه دوباره اون گربه کپلی خوشگله افتاد دنبالم
منم اول با کفشم نازش کردم.
راه افتادم که برم دوباره اومد
یه جور نازی صدام میکردو میومد
منم دل نازک
دلم نیومد دستکشهای چرم جدیدمو کثیف کنم. دستکش سگیم هم همراهم نبود
دستکشمو درآوردم
و نازش کردم
زیر گردنش
سرش
اونم همینطوری ناز میکرد و دلبری
حتی خواستم ببوسمش
به خودم اومدم دیدم نیم ساعته چمباتمه رو زمین نشستم و دارم پیشی ناز میکنم!!
کف دست راستم
سیاه سیاه شده بود!!
کثیف و چرک!!
باهاش خداحافظی کردم
اونم منو تا دم دپارتمان رسوند بعد من پریدم تو اولین آزمایشگاه
هی دستمو با صابون شستم
به دلم ننشست
بعد محلول هیپوکلریت سدیم 15% (همون وایتکس خودمون) درست کردم. دستمو باهاش شستم بعد دستمو آب کشیدم
بعد اومدم الکل سفید 97% خالی کردم رو دستم
الکلش که پرید دوباره آب کشیدم
آب کشیدم
آب کشیدم
بعد خیالم راحت شد که دیگه مریض نمیشم!!

پ.ن: پوست دستم بعد از مصرف یک کیلو!! کرم خوب است و هنوز نفس میکشد،  گفتم که گفته باشم!!دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 7 اسفند 1389 08:23 ب.ظ