تبلیغات
نوشته های دختری که همه فکر میکنن بزرگ شده اما ..... - با "صبر" نزدیک شوید.
اینجا،گاهی پاسخی برای لطف شما نیست.به بزرگواری خود ببخشید که کولی وار در این حوالی پرسه می زنم و آداب دنیای مجازی نمیدانم.

با "صبر" نزدیک شوید.

دوشنبه 19 تیر 1391 01:51 ب.ظ

نگارنده : آدن

هی این آگهی " زود قضاوت نکنیم " و میبینم و باز زود قضاوت میکنم. 
دیروز  کم مونده بود رابطه 4 ساله مو با عزیزترین دوستم از بین ببرم. 
 اگر اتفاقی نیافتاد. 
اگر آخرشب بر عکس ظهرش که آتشفشان بودم، خاموش و آروم بودم فقط به خاطر صبوری دوستمه. 
صبر کرد تا من خودمو خالی کردم و کشتمش بعد برام توصیح داد که چی شده. 
ما هم که شرمنده همیشگی هستیم.  :/
چاره من صبره.
من که ندارم اما طرف مقابلم حتما باید داشته باشه.دیدگاه : نظرات
آخرین ویرایش: - -